Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna

Guovdageainnu suohkanis lea nuoraid dearvvašvuođastašuvdna. Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea nuvttá fálaldat nuoraide gitta 23(25) jagi rádjái, geat orrot Guovdageainnu suohkanis. Dáppe deaivvadat dearvvašvuođadivššáriin, jortamovrrain ja doaktáriin.

Geat mii leat?

  • Berit Inger Anne Eira Buljo, nuoraid dearvvašvuođastašuvnna dearvvašvuođadivššár
  • Inga Karen Anne Sara, nuoraid dearvvašvuođastašuvnna jortamovra
  • Kirsten Karine Hætta, nuoraid dearvvašvuođastašuvnna jortamovra
  • Doavttir – nuoraid dearvvašvuođastašuvnna doavttir.

Mis lea jávohisvuođageasku. Fálaldat lea nuvttá, it ge dárbbaš diŋgot diimmu ovdagihtii.

Rabasáiggit

Juohke disdaga diibmu 14.30 – 17.00. Doavttir lea dáppe diibmu 14.30 – 15.30. Rabasáiggit čuvvot skuvlaruvttu. Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea dearvvašvuođastašuvnnas dearvvašvuođaguovddážis.

Mii veahkehit, bagadallat, neavvut ja addit dieđuid dáin áššiin:

Buozanvuođa oktavuođas fertet fástadoaktáriin váldit oktavuođa

Inga
Dearvvašvuođadivššar (sáddes áinnas smsa)
Telefovdna 922 58 096
Bia
Dearvvašvuođadivššar (sáddes áinnas sms)
Telefovdna 474 66 850
Jorttamovra
Jordmor (sáddes áinnas smsa)
Telefovdna 934 30 387
 

Čujuhus

Sarritluodda 2, 9520 Guovdageaidnu