Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea rabas ja mii bovdet njuoratmánnádeaivvadeapmai!

Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea fas rabas nu mot dábálaččat, juohke disdaga, doavttir lea maid deaivamis de, eanet dieđut.
Mii bovdet maid njuoratmánnádeaivvadeapmai dás ovddasguvlui, dás oainnát goas ja go ja mii.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ráhkasnuvvan ja ráhkisvuohta

Moai dádjo, movt šaddat fárrolaga? Ráhkisvuohta lea gelddolaš, geasuheaddji, illu ja moraš.

Dájut go dainna geasa leat ráhkásnuvvan, ja jurddašat movt galgabeahtti mannat viidásit ja šaddat bárran? Lea buorre dovdu ovttastallat suinna geasa lea ráhkasnuvvan, ja erenoamáš buorre lea go dovddut leat lotnolasat. Muhto vaikko goappašagat diehtibeahtti ahte liikobeahtti nubbi nubbái, de sáhttá goitge leat váttis diehtit movt mannat viidásit ja vejolaččat bárastallagoahtit.

Bija áiggi

Lea hui dábálaš «dádjut» muhtin ággi, ovdal go mearrida šaddan bárran dahje ii. Váikko muhtomat mearridit jođánit, de ii leat eahpelunddolaš, ja sáhttá máiddai jierbmái, bidjat veahá áiggi gávnnahit máid háliidat dáhpáhuvvat viidásit.  

Huma dan birra

Jus mearridat ahte háliidat mannat viidásit ja bárastallagoahtit, fertet goas nu humadit dainna nuppiin dán birra. Jus lea eahpesihkar máid dat nubbi jurddaša, ja du mielas lea váttis humadit njuolga dán birra, de sáhtát geahččalit geažuhit veahá álggos.

Ráhkisvuođamoraš

Ráhkisvuođamoraš lea juoga máid eatnasaš mis vásihit muhtomin eallimis. Váibmu mollána. Buot orro seavdnjat ja váivi. Movt galggat nagodit vajálduhttit dan gean olles váimmuinat leat ráhkistan?  Ráhkisvuođamoraš lea hilgojumi birra. Dat sáhttá leat juoga dan buot vearrámusas maid mii olbmot vásihit. Lagavuohta ja intimitehta ráhkisvuođadilis addá fámu ja buori iešdovddu. Go dát ráhkkestaga váldo eret, boahtá jođánit dat jurddá ahte it nagot eallit dán haga, ja jáhkát ahte ii sáhte nagodit eallit juste DÁN olbmo haga. Don dovddat buot lea seavdnjat ja váivi, it ge sáhte ipmirdit movt earát du birra sáhttet illudit ja leat duhtavaččat go ieš dovddat iežat nu vuollin.

Juogadit morraša

Lea dehálaš juogadit dákkár morraša earáiguin. Eanas olbmot leat goas nu vásihan ráhkisvuođamorraša, dahje bohtet vásihit. Dušše dat ahte earát dihtet movt dus lea dilli, geahpida morraša veaháš. Olmmoš dárbbaša jeđđehusa, dahje muhtoma gii guldala, ja gii sáhttá muitalit dutnje ahte it don leat heitot. Don mearkkašat ollu ollugiidda!

Ii ábut čiehkadit go dus lea ráhkisvuođamoraš. Moraš, jurdagat ja gatnjálat fertejit boahtit olggos. Ii ábut ge dahkaluddat ahte ii mihkkege leat dáhpáhuvvan, ja ahte it bija áiggi morašteapmái. Váldde dan áiggi man dárbbašat! Muhto deháleamos lea ahte dagat dan máid dieđát buorren dutnje alccesat. Bágge iežat eret dán dilis! Dat maiddai nanne du iešdovddu fas, dan dihte go nagodit čađahit juoidá vaikko it dette orron nagodeame. Ja muitte, áiggi mielde savvot hávit.

Dás logat eambbo áššis (dárogillii)