Helsestasjon for ungdom er åpent og vi inviterer til babytreff

Helsestasjon for ungdom er åpent igjen alle tirsdager med lege tilstede, mer info her. 
Helsestasjonen inviterer også til babytreff nå framover, tid og sted ser du her.

Skolehelsetjenesten i forhold til klassetrinnene

Vil du vite hvordan skolehelstjenesten jobber i forhold til de forskjellige klassetrinn?

Dette er hvordan skolehelsetjenesten jobber med barna på de forskjellige klassetrinnene:

1. klasse
 • Skolestartundersøkelse (1.trinn) av helsesøster og lege. Screening og målrettet helseundersøkelse av alle elevene individuelt, med helsesøster og lege. Syn, hørsel, lengde og vekt. Samtale om ernæring, søvn, trivsel, handhygiene, evt. sykdom.
 • Besøk i klassen.
 • Følger opp de med spesielle behov som hørsel, syn, vekt, lengde mm.
2. klasse
 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste.
 • Besøk i klassen. Helsesøster informerer i klassen om handhygiene.
 • Individuell og tilpasset veiledning basert på behov.
3. klasse
 • Rutinemessig høyde / vektmåling.
 • Målrettet helseundersøkelse på bakgrunn av meldte behov og enkeltsamtaler.
 • Undervisning i klassen om helse / mat.
5. klasse
 • Målrettet oppfølging av enkelte elever på bakgrunn av meldte / observerte funn.
 • Fysisk aktivitet ved fysioterapeut.
6. klasse
 • Undervisning om pubertet, menstruasjon og selvbilde.
 • Vaksinering mot rødehunder, kusma og meslinger (MMR).
7. klasse
 • Hele klassen: Humant papillomavirus (HPV), 2 doser (dette er vaksine mot livmorhalskreft).
 • Det er nå endelig besluttet at også gutter, på lik linje med jenter, skal få tilbud om HPV vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i 7. klassetrinn. Tilbudet gjelder fra og med skoleåret 2018/2019. Les mer om det her.
 • Individuell og tilpasset veiledning basert på behov.
 • Psykisk helse ved psykolog.
8. klasse
 • Individuell helsesamtale (samtale elev og helsesøster om helse, livsstil, kosthold, søvn og psykisk helse). Foreldrene skal ikke delta på helsesamtalen. Elevene får informasjon om hvilke temaer som vil bli tatt opp i samtalen.
 • Høyde- og vektmåling individuelt.
 • Samlivs- og prevensjonsundervisning ved lege/helsesøster/MSO.
9. klasse
 • Samlivs- og prevensjonsundervisning ved lege/helsesøster/MSO.
10. klasse
 • Vaksine mot Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
 • Samlivs- og prevensjonsundervisning ved lege/helsesøster/MSO.
0-25 år
 • Hepatitt B-vaksine og BCG - vaksine tilbys enkelte gruppe barn.
Vaksiner

Foruten å hindre at barn får alvorlige smittsomme sykdommer, er en god vaksinasjonsdekning viktig i beredskapssammenheng. Alvorlige smittsomme sykdommer som forekommer sjelden i Norge, forekommer hyppigere i mange andre land. Med økende reiseaktivitet er mulighetene blitt større for at barn bosatt i Norge kan bli smittet i inn – eller utland. Vaksinasjon gir barna en god beskyttelse.

I løpet av skolealder tilbys barna oppfriskningsdoser av vaksiner de har fått i småbarnsalder. Vaksinene blir gitt i samsvar med et til enhver tid gjeldende vaksinasjonsprogram fra Statens helsetilsyn.

NB: All vaksinasjon skjer etter samtykke fra foreldre/foresatte. Skolehelsetjenesten kan kontaktes utenom de oppgitte rutinekonsultasjoner.

Berit Inger Anne
Helsesykepleier med fagansvar (send gjerne en sms)
Telefon 47 46 68 50
Inga
Helsesykepleier (send gjerne en sms)
Telefon 92 25 80 96