Helsestasjon for ungdom er åpent og vi inviterer til babytreff

Helsestasjon for ungdom er åpent igjen alle tirsdager med lege tilstede, mer info her. 
Helsestasjonen inviterer også til babytreff nå framover, tid og sted ser du her.

Hva helsestasjonen vektlegger?

Helsestasjonen vektlegger myndighetenes faglige normer i sitt arbeide. Barn og unge er en viktig målgruppe.

Kautokeino helsestasjon tilstreber å tilby barn og unge en tjeneste som er i tråd med faglige normer fastsatt av myndighetene. Vi ønsker å øke søkelys på det primærforebyggende arbeidet.

Helsebevisste barn og unge

Helsestasjon og skolehelsetjenesten ønsker å bidra til at barn og unge har et bevisst forhold til hvordan de selv kan påvirke egen helse slik at de står bedre rustet til å mestre de utfordringer og belastninger de møter i dagliglivet. Barne- og unge er fremtidens ressurs for bygda. Å skape gode oppvekst vilkår og gode rammer rundt det enkelte barn er en av våre viktigste oppgaver.

Mer om helsestasjonen.

Inga
Helsesykepleier (send gjerne en sms)
Telefon 92 25 80 96
Berit Inger Anne
Helsesykepleier med fagansvar (send gjerne en sms)
Telefon 47 46 68 50
Jorttamovra
Jordmor (send gjerne sms)
Telefon 93 43 03 87