Helsestasjon for ungdom er åpent og vi inviterer til babytreff

Helsestasjon for ungdom er åpent igjen alle tirsdager med lege tilstede, mer info her. 
Helsestasjonen inviterer også til babytreff nå framover, tid og sted ser du her.

Når skal barnet ditt på helsestasjonen?

Rutinemessige helseundersøkelser 0-5 år ved helsestasjonen i Kautokeino kommune.

Hjemmebesøkskonsultasjonen blir gjennomført av helsesykepleier/jordmor. Helsesykepleier /jordmor tar utgangspunkt i foreldrenes behov (til nyfødte 0-2 uker med vekt og hodeomkrets måling)

3 måneder

Individuell kontroll på helsestasjonen, vaksine

5 måneder

Individuell kontroll på helsestasjonen, vaksine

6 måneder

Individuell kontroll på helsestasjon med helsesykepleier og lege.

10 måneder

 Individuell kontroll på helsestasjonen med helsesykepleier

12 måneder

Individuell kontroll på helsestasjonen med helsesykepleier og lege, vaksine.

15 måneder

Individuell kontroll på helsestasjonen.

18 måneder

Gruppetreff på helsestasjonen med tema samspill med barnet, skjermbruk.

Informasjon utover det ovenfor: