Helsestasjon for ungdom er åpent og vi inviterer til babytreff

Helsestasjon for ungdom er åpent igjen alle tirsdager med lege tilstede, mer info her. 
Helsestasjonen inviterer også til babytreff nå framover, tid og sted ser du her.

Når er vi på skolen?

Skolehelsetjenesten er på skolene og tilgjengelig for barn og unge hver uke. 

Barne- og ungdomsskolen, 2. etasje:

  • tirsdager 08:30-14:30
  • torsdager 08:30-12:00


På Samisk videregående skole, også er på et eget rom på 2. etasjen:

  • mandager kl. 09:00-12:00

 

Her ser du hva vi gjør og kan tilby, og også kontaktinformasjon.