Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea rabas ja mii bovdet njuoratmánnádeaivvadeapmai!

Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea fas rabas nu mot dábálaččat, juohke disdaga, doavttir lea maid deaivamis de, eanet dieđut.
Mii bovdet maid njuoratmánnádeaivvadeapmai dás ovddasguvlui, dás oainnát goas ja go ja mii.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Vejolaš ies iskat klamydia

Klamydia ieš-iskan lea fálaldat nuoraide gitta 25 jahkái ja lea nuvttá.

Ieš-iskama lea vejolaš čađahit juohke árgabeaivve ovdal dii 15.00 (ii gal vahkkoloahpaid) ieš-iskan stašuvnnas mii lea doaibmahehttejumiid hivssegis (lea psykiatriija feaskáris). Ieš-iskan lea dušše vejolaš dáhkkot cissa-/gožžaiskosiin, ii eará ládje!. Ieš-iskan stašuvnnas leat dieđut mat čájehit mot dán galga bargat. Sex ja samfunn ruovttusiiddus leat maid lohkamis klamydia birra ja studentinord fas čilge mot iskosa čađaha (dieđut lea dárogillii).

Skovi maid bijat mielde cissaiskosa galgá leahkit devdon sihke namain, persovnnanummarin, adreassain, telefovdnanummarin, ja eará dárbbašlaš dieđuin. Lásii mas cissa-/gožžaiskos lea, čálistit nama, persovnnanummara ja dáhtona.

Dán čállosis (PDF, 157 kB) čilgejuvvo maid dát dárkilit, lea sámegillii.

Čujuhus

Dearvvašvuođaguovddažis Guovdageainnus (doaibmahehttejumiid hivssegis, psykiatriija feaskáris)

Rahpanáigi

Árgabeaivvit ovdal dii 15.00