Helsestasjon for ungdom er åpent og vi inviterer til babytreff

Helsestasjon for ungdom er åpent igjen alle tirsdager med lege tilstede, mer info her. 
Helsestasjonen inviterer også til babytreff nå framover, tid og sted ser du her.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr anbefalte vaksiner og settes i forbindelse med fastsatt helseundersøkelser.

Helsestasjonen tilbyr de vaksinene som inngår i folkehelseinstituttets barnevaksinasjonsprogram. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Se Rutinemessige helseundersøkelser 0-5 år ved helsestasjonen i Kautokeino kommune.

Vaksiner er viktig

Foruten å hindre at barn får alvorlige smittsomme sykdommer, er en god vaksinasjonsdekning viktig i beredskapssammenheng. Alvorlige smittsomme sykdommer som forekommer sjelden i Norge, forekommer hyppigere i mange andre land. Med økende reiseaktivitet er mulighetene blitt større for at barn bosatt i Norge kan bli smittet i inn – eller utland. Vaksinasjon gir barna en god beskyttelse.

I løpet av skolealder tilbys barna oppfriskningsdoser av vaksiner de har fått i småbarnsalder. Vaksinene blir gitt i samsvar med et til enhver tid gjeldende vaksinasjonsprogram fra Statens helsetilsyn. NB: All vaksinasjon skjer etter samtykke fra foreldre/foresatte.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert her. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og følge med på vaksinasjons dekningen på landsbasis. Det er IKKE anledning å reservere seg mot registrering av vaksinasjoner.

Man kan søke på egen og sine barns vaksinasjons status ved å gå inn på helsenorge.no, minevaksiner.no

Informasjon på nettsider utenfor