Helsestasjon for ungdom er åpent og vi inviterer til babytreff

Helsestasjon for ungdom er åpent igjen alle tirsdager med lege tilstede, mer info her. 
Helsestasjonen inviterer også til babytreff nå framover, tid og sted ser du her.

Amming

Jordmortjenesten gir gjerne informasjon, råd og veiledning om og i amming.

Jordmortjenesten gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. Ved dårlig ammeerfaring fra tidligere, kan det i samarbeid med foreldre og jordmor/helsesykepleier utarbeides en ammeplan i neste graviditet. Etter fødsel vil  helsesykepleier/jordmor kunne tilby ammeveiledning. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Ammehjelpen deler også av seg med mye god og nyttig informasjon og råd, ta en titt.

Jorttamovra
Jordmor (send gjerne sms)
Telefon 93 43 03 87
 
Inga
Helsesykepleier (send gjerne en sms)
Telefon 92 25 80 96