Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea rabas ja mii bovdet njuoratmánnádeaivvadeapmai!

Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea fas rabas nu mot dábálaččat, juohke disdaga, doavttir lea maid deaivamis de, eanet dieđut.
Mii bovdet maid njuoratmánnádeaivvadeapmai dás ovddasguvlui, dás oainnát goas ja go ja mii.

Goas mii leat skuvllain?

Skuvladearvvašvuođabálvalus lea skuvllas juohke vahkku mánáid ja nuoraid váste. 

Guovdageainnu mánáid- ja nuoraidskuvllas, 2. gearddis:

  • disdagaid 08:30-14:30
  • duorastagaid 08:30-12:00


Sámi joatkkaskuvllas, maiddái 2. gearddis:

  • mánnodagaid dii. 09:00-12:00

 

Dáppe leat dieđut bálvalusa birra ja maiddái gulahallandieđut.