Helsestasjon for ungdom er åpent og vi inviterer til babytreff

Helsestasjon for ungdom er åpent igjen alle tirsdager med lege tilstede, mer info her. 
Helsestasjonen inviterer også til babytreff nå framover, tid og sted ser du her.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Barn 0-5 år

Alle barn fra 0-5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tjenesten er et lavterskeltilbud og gratis tilbud.

Helsestasjonens tilbud til familier med nyfødte og småbarn

Iflg helse- og omsorgsloven skal hver kommune ivareta helsestasjonsvirksomheten som en del av den totale kommunehelsetjenesten. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll/undersøkelse. Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll. Dette er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1: “Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll”.

Rutiner ved kontakt

Familier med nyfødte barn får tilbud om besøk av jordmor/helsesøster etter hjemkomsten fra sykehus. Når du har født eller adoptert barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av rutinemessig melding om fødsel fra føde institusjon til helsestasjon. Ny tilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

Mangesidig hjelp

Helsestasjonen tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjoner. Helsestasjonstjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos kommende foreldre og barn. Gjennom kontakten med familier og barn sikrer tjenesten at hele befolkningen får tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling. I tillegg kan det utenom det planlagte programmet gjøres konsultasjoner når foreldre/foresatte selv tar kontakt på eget initiativ.  Ved alle konsultasjoner på helsestasjonen vurderer vi barnets vekst, utvikling og trivsel. Noen får tilbud om individuell oppfølging utover program.

Målet med helsestasjonsprogrammet:

  • At foreldre/foresatte opplever mestring i foreldre (omsorgs) rollen
  • Bidra til godt samspill mellom foreldre/foresatte og barn
  • Å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • Å innarbeide gode leve og spisevaner
  • Å (tidlig) avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik
  • Å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov
  • Å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt