Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea rabas ja mii bovdet njuoratmánnádeaivvadeapmai!

Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea fas rabas nu mot dábálaččat, juohke disdaga, doavttir lea maid deaivamis de, eanet dieđut.
Mii bovdet maid njuoratmánnádeaivvadeapmai dás ovddasguvlui, dás oainnát goas ja go ja mii.

Klamydia ieš-iskan stašuvdna dearvvašvuođaguovddažis

Sáhtát ieš iskat leat go ožžon klamydia. Dát fálaldat lea nuoraide gitta 25 jahkái. Lea nuvttá!

Ieš-iskama lea vejolaš čađahit juohke árgabeaivve ovdal dii 15.00 (ii gal vahkkoloahpaid) ieš-iskan stašuvnnas mii lea doaibmahehttejumiid hivssegis (lea psykiatriija feaskáris). Ieš-iskan lea dušše vejolaš dáhkkot cissa-/gožžaiskosiin, ii eará ládje!. Ieš-iskan stašuvnnas leat dieđut mat čájehit mot dán galga bargat. Sex ja samfunn ruovttusiiddus leat maid lohkamis klamydia birra ja studentinord fas čilge mot iskosa čađaha (dieđut lea dárogillii). Ieš-iskan stašuvdna lea rabas skuvlaáigaodaga (čuovvu skuvlaruvtu).

Skovi maid bijat mielde cissaiskosa galgá leahkit devdon sihke namain, persovnnanummarin, adreassain, telefovdnanummarin, ja eará dárbbašlaš dieđuin. Lásii mas cissa-/gožžaiskos lea, čálistit nama, persovnnanummara ja dáhtona.

Dán čállosis (PDF, 157 kB) čilgejuvvo maid dát dárkilit, lea sámegillii.

Inga
Dearvvašvuođadivššar (sáddes áinnas smsa)
Telefovdna 92 25 80 96
Berit Inger Anne
Dearvvašvuođadivššar (sáddes áinnas sms)
Telefovdna 47 46 68 50

Čujuhus

Dearvvašvuođaguovddažis

Rahpanáigi

Iđđedis árgabeivviid dii. 15:00 rádjai