Njamaheapmi

Jortamovrrabálvalus addá áinnas dieđuid, ráđiid ja bagadallama njamaheamis.

Jortamovrrabálvalus addá njamahanráhkkaneaddji dieđuid áhpehisvuođas. Jus leat heajos njamahanvásáhusat ovdalaččas, sáhttá ovttasráđiid váhnemiiguin ja jortamovrrain/dearvvašvuođadivššáriin ráhkadit njamahanplána nuppes go lea áhpeheapmin. Maŋŋil riegádahttima sáhttá dearvvašvuođadivššár/jortamovra fállat njamahanbagadallama. Mii čuovvut fágalaš njuolggadusaid máid Nasjonal kompetansetjeneste for amming addá.

Ammehjelpen, "njamahanveahkki", juohká olu buriid dieđuid ja rávvagiid, fina geahččame.

Jorttamovra
Jordmor (sáddes áinnas smsa)
Telefovdna 934 30 387
 
Inga
Dearvvašvuođadivššar (sáddes áinnas smsa)
Telefovdna 922 58 096