Mánnáboahkut

Dearvvašvuođastašuvdna fállá daid boahkuid mat gullet álbmotdearvvašvuođainstituhta mánnáboahkuhanprográmmii. Boahkuid bidjat mearriduvvon dearvvašvuođaiskkademiid oktavuođas ja leat nuvttá.

Našunála boahkuhanregisttar SYSVAK

Buot boahkut maid mánná oažžu mánnáboahkuhanprográmma bokte, registrerejuvvot deike. Ulbmil SYSVAK:in lea doallat baijlgova ovttaskas olbmo boahkuhanstatusis, ja čuovvut mielde man ollugat leat boahkuhuvvon miehtá riika. II LEAT vejolašvuohta hilgut boahkuhemiid registrerema. 

Boahkunstáhtusa lohkamis

Sáhttá ohcat iežas ja mánáidis boahkuhanstatusa go manná neahttasiidui helsenorge.no, minevaksiner.no